Sklep Caeremoniale Romanum

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Państwo wyrazili zgodę. W przypadku, gdy Kupujący postanowi nie podawać niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Kupujący w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych niniejszej strony (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym jest:

ONTICUS Bartłomiej Krzych
ul. Długa 7
35-232 Rzeszów
e-mail: paridedegrassi[małpa]gmail[kropka]com
NIP: 5170249735, REGON: 520028898

II. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji strony internetowej sklepu. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

III. Ochrona danych osobowych

Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
a) certyfikat SSL firmy Avast. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Państwa komputerem a naszym sklepem jest szyfrowana 256 bitowym kluczem,
b) dostęp do danych osobowych mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne dokumenty zobowiązujące ich do ochrony tych danych,
c) system IT sklepu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

IV. Przekazywanie danych

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie danych Kupującego niezbędnych do realizacji zamówienia:
1) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki,
2) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki,
3) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia,
4) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Kupujący wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki,
2) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki,
3) numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Kupujący wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży,
2) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży,
3) numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Administratora i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1) imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki – dane te przekazywane są InPost Sp. z o.o.
2) imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży – są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do biura księgowego Twoje Biuro Rachunkowe Aneta Bielenda, ul. Jana Welca 7/LU2, 35-233 Rzeszów (NIP: 5170201361, REGON: 180944543).

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora, który współpracuje z następującymi operatorami płatności:
1) PayU (www.payu.pl),
2) PayPal (www.paypal.com).

V. Cookies i analityka internetowa

Cookies
Administrator wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu odwiedzającego stronę, w celu umożliwienia Administratorowi rozpoznanie odwiedzającego i dostosowania strony do potrzeb odwiedzającego.
Administrator wykorzystuje cookies Kupującego do:
1) zapamiętania zawartości koszyka Kupującego (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane),
2) zapamiętania preferencji wyświetlania (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane),
3) tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklepu.

W przypadku, gdy odwiedzający stronę nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje o tym, jak to zrobić, można odnaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony sklepu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli odwiedzający stronę zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka. Informacje o tym jak, to zrobić, można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w IV części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzają się Państwo się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje o tym, jak to zrobić, można odnaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony sklepu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli odwiedzający stronę zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka. Informacje o tym jak, to zrobić, można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w IV części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzają się Państwo się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje o tym, jak to zrobić, można odnaleźć się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony sklepu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli odwiedzający stronę zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka. Informacje o tym jak, to zrobić, można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

VI. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów

Administrator starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w sklepie linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.

VII. Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VIII. Zmiana polityki bezpieczeństwa 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie Administrator powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy dokonywaniu zakupu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: https://sklep.caeremonialeromanum.com/polityka-prywatnosci/

IX. Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

X. Kontakt

Kontaktujemy się z Państwem korzystając głównie z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu na podany adres email: paridedegrassi[małpa]gmail[kropka]com

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie mogą Państwo lub nie chcą zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt na podany adres email: paridedegrassi[małpa]gmail[kropka]com

 

RODO

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) ONTICUS Bartłomiej Krzych (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) – będący właścicielem domeny internetowej sklep.caeremonialeromanum.com – przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem danych osobowych niniejszej strony (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym jest:

ONTICUS Bartłomiej Krzych
ul. Długa 7
35-232 Rzeszów
e-mail: paridedegrassi[małpa]gmail[kropka]com
NIP: 5170249735, REGON: 520028898

1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji zamówienia sprzedaży towaru lub usług,
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank Spółka Akcyjna („Bank”) w związku z:
– świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
– obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
– w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do przewoźnika (kuriera dostarczającego zakupiony towar), czyli InPost Sp. z o.o.

2. Poza celami wskazanymi w ust. 1 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych takich jak realizacja reklamacji.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 1 oraz w ust. 2 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 i 2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) PayU S.A.,
b) PayPal Inc.,
c) InPost Sp. z o.o.

5. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

7. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do InPost Sp. z o.o. po zawarciu umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem doręczenia Pani/Panu przedmiotu umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep.

9. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Komentarze mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, które z Państwa danych osobowych przechowujemy. W tym celu należy skontaktować się z nami, pisząc na adres paridedegrassi[małpa]gmail[kropka]com

Okres przetwarzania danych
Dane osobowe zbierane w Sklepie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Sklepie lub za pośrednictwem Sklepu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Sklepu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Prawo do przenoszenia danych
Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych
Mają Państwo prawo do poprawienia lub uzupełnienia Państwa danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili mają Państwo prawo usunąć przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:
– gdy mają Państwo niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;
– gdy mają Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
– gdy mają Państwo wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności;
– jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystali Państwo z naszych usług w niewłaściwy sposób;
– jeśli dokonaliście Państwo jakikolwiek zakupów, zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. Wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Mają Państwo prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Państwa profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Prawo do ograniczenia
Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:
– jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
– jeśli zgłoszą Państwo, że Państwa dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
– jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy mogą Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych;
– jeśli nie potrzebujemy już Państwo danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, mogą Państwo się z nami skontaktować. Mają też Państwo prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

ONTICUS Bartłomiej Krzych
ul. Długa 7
35-232 Rzeszów
e-mail: paridedegrassi[małpa]gmail[kropka]com

Scroll to Top